Üks küsimus: mida teha, kui tööandja ei maksa õigel ajal palka

FOTO: Tööinspektsioon

Tarbija24 avaldab ühe tööinspektsioonile esitatud küsimuse koos juristipoolse vastusega. Sel korral on teemaks palga õigeaegne maksmine.


Töötaja küsib

Mida teha, kui tööandja maksab töötasu tihti nädalapäevad hiljem, kui on töölepingus kokkulepitud palgapäev? Mida saab töötaja sellisel juhul ette võtta?

Vastab tööinspektsiooni lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Egon Raim

Tööandjal on kohustus töölepingus kokkulepitud palgapäeval töötajale töötasu maksta. Töötajal on õigus nõuda töötasu maksmisega viivitamise eest viivitusintressi kaheksa protsenti aastas ülekandmisele kuuluvalt summalt, vastavalt võlaõigusseaduses § 94 ja § 113 sätestatule. Näiteks kui jagada kaheksa protsenti päevade arvuga aastas (365), siis saame 0,02 protsenti viivitusintressi päevas ülekandmisele kuuluvalt summalt.

Kuna töölepingut saab muuta poolte kokkuleppel, siis on võimalus leppida kokku uues (reaalses) palgapäevas. Ühepoolselt ei saa tööandja ega töötaja töölepingut muuta. Lisaks näeb töölepingu seadus töötajale ette võimaluse (mitte kohustuse) töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks töölepingu seadus § 91 lg 2 alusel, tööandjapoolse olulise rikkumise korral, näiteks olulise viivitamisega töötasu maksmisel.

Sanktsioonina on tööandjal kohustus maksta töötajale hüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses, kui töötaja on sunnitud tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu töölepingu erakorraliselt üles ütlema.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back