Üks küsimus: kas töötaja peab lahkuma omal soovil, kui kergemat tööd pole anda?

FOTO: Tööinspektsioon

Tarbija24 avaldab töötaja või tööandja küsimusi ja tööinspektsiooni vastuseid neile. Seekord küsib töötaja, kas ta peab lahkuma omal soovil, kui tööandjal pole talle arsti soovitatud kergemat tööd pakkuda.

Küsimus:

Peale oma haiguslehe lõppemist tõin tööandjale arstitõendi, kuhu arst oli kirjutanud, et minu senine töö on mulle tervise tõttu vastunäidustatud ja võimalusel tuleks tööandjal mulle pakkuda kergemat tööd. Tööandja ütles aga, et temal kergemat tööd pakkuda ei ole ja et kirjutagu ma omal soovil lahkumisavaldus. Mina sellega nõus ei ole, sest kui ma end siis töötuna arvele võtaksin, ei hakkaks ma saama töötuskindlustushüvitist. Mida ma peaksin nüüd edasi tegema?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Kui töötaja esitab arstitõendi või arstliku komisjoni otsuse, mille kohaselt tehtav töö ei vasta tema terviseseisundile, ei või tööandja lubada töötajal jätkata töötamist sellel kohal. Vastavalt töölepingu seadusele peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Kui teist tööd pakkuda ei ole, peaks tööandja töötajale töölepingu üles ütlema, näidates ülesütlemisavalduses ära töölepingu lõpetamise tegeliku põhjuse - töötaja tervisliku seisundi, mis ei võimalda seni tehtud tööd jätkata.

Kui tööandjal tekib kahtlusi perearsti väljastatud tõendis esitatud töötaja tervisliku seisundiga seotud näidustuste osas, siis võib ta töötaja suunata tööandja kulul ja tööajast töötervishoiuarsti vastuvõtule. Töötervishoiuarst on kompetentne seostama töötaja tervislikku seisundit tema poolt tehtava tööga, andma eriarstina objektiivse hinnangu ning väljastama vastava arstitõendi. Tööandja aga võtab töölepingu ülesütlemise aluseks nüüd juba töötervishoiuarsti vastava otsuse.

Töötaja ei pea kindlasti ise kirjutama avaldust tervislikel põhjustel töölepingu ülesütlemiseks,  aga võib seda soovi korral teha.

Töötuskindlustushüvitise saamise võtmes on vahe selles, et kui töölepingu ütleb üles töötaja tervisest tuleneval põhjusel tööandja, siis tekib töötajal õigus taotleda töötuskindlustushüvitist. Kui tervislikel põhjustel ütleb töölepingu üles aga töötaja ise, siis õigust töötuskindlustushüvitise saamiseks sellel töötajal ei teki.

Tagasi üles