Õpetajate palka kärbitakse kõikjal Euroopas

Õpetajate päev.

FOTO: Pirjo Kikkas

Euroopa Komisjoni aruandest selgub, et majanduslanguse tõttu on kuueteistkümnes Euroopa riigis õpetajate palgad langenud või samale tasemele jäänud. Viimaste hulka kuulub ka Eesti, kus õpetajate palgad on endiselt Euroopa madalaimate hulgas.

«Õpetajate töötasu ja töötingimused peaksid olema esmatähtsad, et see elukutse köidaks ja hoiaks parimaid oma alal. Õpetajatel on laste elus tähtis roll ja nagu kõik teavad, mõjutavad õpetajad laste tulevikku väga oluliselt,» ütles komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Eelarvepiirangute ja kokkuhoiumeetmete tõttu on õpetajate palgad enim langenud Iirimaal, Kreekas, Hispaanias, Portugalis ja Sloveenias. Alates 2010. aasta keskpaigast kärbivad üha enam riike nii palku kui ka toetusi, nagu puhkuseraha ja lisatasusid. Kreekas vähendati õpetajate põhipalka 30 protsenti ja lõpetati jõulu- ja lihavõttepreemia maksmine.

Iirimaal kärbiti 2011. aastal uute õpetajate palkasid 13 protsenti ning õpetajad, kes määrati ametisse pärast käesoleva aasta 31. jaanuari, seisid kvalifikatsioonitoetuste kaotamise tõttu silmitsi edasise 20-protsendilise palgalangusega. Hispaanias vähendati 2010. aastal õpetajate ja muude riigisektori töötajate palkasid ligikaudu viis protsenti ja neid ei ole sellest ajast saadik inflatsiooniga kohandatud. Samasuguseid meetmeid on kohaldatud Portugalis.

Euroopas on vanemõpetajate maksimumpalk uustulnukate miinimumpalgast üldjuhul kaks korda kõrgem. Eestis kasvab õpetaja palk karjääri jooksul veidi vähem kui poolteist korda. Kui Euroopas keskmiselt võtab maksimumpalgani jõudmine aega 15─25 aastat, siis Eestis peab õpetaja maksimumpalga saamiseks koolis töötama 7-8 aastat.

Aruandest ilmneb ka, et kuigi kõik riigid väidavad, et õpilaste saavutustaseme parandamine on esmatähtis, antakse vaid pooltes aruandes käsitletud riikidest õpetajatele toetusi heade õpetamis- või õppimistulemuste alusel. Nende riikide hulgas on ka Eesti.

Euroopa õpetajate ja koolijuhtide palku ja toetusi käsitlev aruanne sisaldab andmeid 32 Euroopa riigi kohta (ELi liikmesriigid, Norra, Island, Liechtenstein, Horvaatia ja Türgi). See käsitleb täisajaga töötavaid täiskvalifikatsiooniga õpetajaid ja koolijuhte alushariduse, põhihariduse ning teise taseme alumise ja ülemise astme hariduses.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back